Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum15-03-2014
Aflevering3
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 12-02-2014 (met noot)
CiteertitelTBR 2014/47
SamenvattingRelativiteitsvereiste. Vrees voor overlast nu niet aan de richtafstanden uit de brochure is voldaan. Bezwaren hebben alleen betrekking op bestaande woningen aan de Oude Beekseweg en niet op de eigen woningen van appellanten die verderop in centrumgebied van Didam liggen. Bezwaren hebben geen betrekking op het eigen belang van appellanten. Afstandsnormen uit de VNG-brochure hebben in relatie tot de bestaande woningen aan de Oude Beekseweg niet de strekking het eigen belang van appellanten te beschermen. Beroepsgronden worden buiten beschouwing gelaten nu art. 8:69a Awb er aan in de weg staat dat het bestreden besluit wordt vernietigd. Geen aanleiding voor proceskostenveroordeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen Montferland" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:397