Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht

UitgeverSdu
TijdschriftTijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht
Datum01-11-2011
Aflevering4
TitelHvJ EU 08-03-2011, C-240/09 (met noot)
CiteertitelTGMA 2011/13
SamenvattingMilieu, Verdrag van Aarhus, Inspraak in besluitvorming en toegang tot rechter inzake milieuaangelegenheden, Rechtstreekse werking
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 maart 2011. # Lesoochranarske zoskupenie VLK tegen Ministerstvo zivotneho prostredia Slovenskej republiky. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Najvyssi sud Slovenskej republiky - Slowakije. # Milieu - Verdrag van Aarhus - Inspraak in besluitvorming en toegang tot rechter inzake milieuaangelegenheden - Rechtstreekse werking. # Zaak C-240/09.
AnnotatorL.F. Wiggers-Rust
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2011:125