Tijdschrift voor Omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum01-06-2012
Aflevering2
RubriekArtikelen
TitelVan placebo naar nieuwe wonderpil? Toetsing van vergunningaanvragen aan het zonebeheerplan
CiteertitelTvO 2012, 2, p. 45
SamenvattingSinds enkele jaren zijn veel gemeenten en – in mindere mate – provincies op zoek naar oplossingen om efficiënter gebruik te maken van de beschikbare geluidsruimte op gezoneerde industrieterreinen als bedoeld in artikel 40 Wet geluidhinder (WGH). Het zogeheten ‘op slot zitten’ van deze industrieterreinen belemmerde de verdere ontwikkeling daarvan doordat uitbreiding van bestaande of de vestiging van nieuwe activiteiten wegens gebrek aan geluidsruimte niet meer mogelijk was.1 Met de inwerkingtreding van de nieuwe WGH is met ingang van 1 januari 2007 het zogeheten zonebeheerplan geďntroduceerd. Een dergelijk plan kan worden opgesteld ter uitvoering van het zonebeheer dat ingevolge artikel 163 WGH is gericht op het vergaren van informatie betreffende de geluidsruimte binnen de zone.
Auteur(s)C.A.H. van de Sanden
Pagina45
LinkVolledige tekst (vandesandenadvocatuur.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn