Jurisprudentie in Nederland

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie in Nederland
Datum21-03-2014
Aflevering3
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 21-02-2014 (met noot)
CiteertitelJIN 2014/71
SamenvattingOverschrijding appeltermijn, Openbare orde, Geringe termijnoverschrijding en prorogatie
Samenvatting (Bron)Overschrijding appčltermijn. HR 28 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN8489, NJ 2005/465. Rechtsmiddeltermijnen van openbare orde; ambtshalve toepassing. Ontvankelijkheid in appel indien partijen bij geringe termijnoverschrijding het hof eenstemmig verzoeken de zaak ten gronde af te doen?
AnnotatorM.C. van Rijswijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2014:413