Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum15-03-2014
Aflevering3
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHvJ EU 07-11-2013, C-72/12 (met noot)
CiteertitelM en R 2014/40
SamenvattingProcedurefouten bij milieu-effectrapportage
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 november 2013.#Gemeinde Altrip e.a. tegen Land Rheinland-Pfalz.#Verzoek van het Bundesverwaltungsgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 85/337/EEG - Milieueffectbeoordeling - Verdrag van Aarhus - Richtlijn 2003/35/EG - Recht om beroep in te stellen tegen vergunningsbesluit - Toepassing ratione temporis - Vergunningsprocedure die is ingeleid voor verstrijken van termijn voor omzetting van richtlijn 2003/35/EG in nationaal recht - Besluit dat na het verstrijken daarvan is vastgesteld - Voorwaarden voor ontvankelijkheid van het beroep - Inbreuk op een recht - Aard van procedurefout die kan worden aangevoerd - Omvang van de toetsing.#Zaak C-72/12.
AnnotatorJ.H. Jans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2013:712