Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum15-03-2014
Aflevering3
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 29-01-2014 (met noot)
CiteertitelM en R 2014/46
SamenvattingOpnemen maximale capaciteit vergassingsinstallatie in planregels is toegestaan; drempel C-18.4 Besluit m.e.r. niet overschreden; geen activiteit als bedoeld in D-18.7; vergewisplicht of er vanwege selectiecriteria bijlage III m.e.r.-richtlijn toch een verplichting tot het opstellen van een MER bestaat; aansluiten bij project-m.e.r.-beoordeling; wat betreft de milieueffecten van de vergassingsinstallatie mag aansluiting worden gezocht bij kleinschalige afvalverbrandingsinstallatie die valt onder milieucategorie 3.2 VNG-brochure. Nu geen zelfstandige afvalscheidingsinstallatie wordt mogelijk gemaakt, maar alleen een ondersteunende afvalscheidingsinstallatie is categorie 4.2 VNG-brochure niet van toepassing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Eska Power" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:170