TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftTRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum16-05-2014
Aflevering5
RubriekColumn
TitelIeder voor zijn eigen of een gezamenlijk activerend arbeidsmarktbeleid?
CiteertitelTRA 2014/40
SamenvattingIn het Sociaal Akkoord van voorjaar 2013 werd afgesproken dat bekeken wordt of sociale partners betrokken kunnen worden bij de ‘regie’ van de Werkloosheidswet. In het advies dat de SER hierover is gevraagd, moet onder andere de vraag beantwoord worden of en hoe met steun van werkgevers- en werknemersorganisaties betere doorstroming van werk-naar-werk gerealiseerd kan worden. Enerzijds is dit van belang omdat sociale partners de WW gaan financieren en de intentie hebben een aanvullende regeling te maken. Anderzijds wordt de maximumduur van de WW-uitkering verkort met het argument de WW activerender te maken, en dat moet ook waargemaakt worden.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Artikel aanvragenVia Praktizijn