Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum20-05-2014
Aflevering5
RubriekKroniek
TitelEuropees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2014/17
SamenvattingIn deze kroniekperiode is hard gewerkt aan de oprichting van een Europese bankenunie. In het kader van de eerste pijler hiervan, het Europese toezicht op banken, is op 15 oktober 2013 verordening (EU), nr. 1024/2013, aangenomen, die de ECB diverse bevoegdheden toekent in het kader van het prudentieel toezicht (single supervisory mechanism). De verordening betekent een belangrijke centralisatie van het bankentoezicht, die vragen oproept met het oog op de samenwerking tussen de ECB en nationale bankenautoriteiten en de rechtsbescherming.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R. Ortlep , M.J.M. Verhoeven , R.J.G.M. Widdershoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn