Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum04-06-2014
Aflevering7404
RubriekReacties
TitelReactie op reactie Hennekens (met noot)
CiteertitelGst. 2014/53
SamenvattingIn een reactie op Gst 2014/52 stellen auteurs dat zij zich kunnen vinden in het standpunt van Hennekens dat de vraag of de in het geding zijnde belangen aan de rechtspersoon gemeente zijn toevertrouwd, moet worden beantwoord aan de hand van het begrip 'huishouding' als bedoeld in artikel 124 lid 1 Grondwet. Weliswaar heeft deze bepaling betrekking op de bestuursorganen van de gemeente, echter die organen kunnen niet los worden gezien van het openbaar lichaam waarvan zij onderdeel uitmaken. Deze begrenzing heeft volgens auteurs echter niet als gevolg dat de gemeente, via een collectieve actie, zich niet het belang van de bescherming van het woon- en leefmilieu kan aantrekken.
AnnotatorK.J. van der Grinten , A. van den Berg
LinkVolledige tekst (recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn