Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftTijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Datum01-06-2014
Aflevering3
RubriekArtikelen
TitelInvaren: ten onrechte geen aandacht voor het Handvest
CiteertitelTPV 2014/24
SamenvattingProf. R.H. Maatman gaat in TPV 2014/17 uitgebreid in op het vraagstuk van het zogenaamde invaren. Maatman verstaat onder invaren de ‘transformatie van opgebouwde pensioenrechten en -aanspraken tot rechten met een ander, voorwaardelijk karakter’. Maatman levert een zeer nuttige bijdrage aan het debat, en schept de nodige duidelijkheid over het vraagstuk dat dikwijls met de nodige semantiek lijkt te zijn omgeven. Toch is er één, niet te verwaarlozen, kanttekening te maken: Maatman gaat voorbij aan de toepasbaarheid van het Handvest van de Grondrechten van de EU. Daarmee zou de conclusie van Maatman dat het invaarrisico bijzonder klein is, beperkt houdbaar kunnen zijn. Nu bekend werd dat pensioenfondsen het risico van invaren willen overnemen van de Nederlandse staat, moet dit goed indachtig worden gehouden. In voetnoot 29 van zijn bijdrage schrijft Maatman: “H. van Meerten stelt dat een beroep op art. 17 EU Handvest eveneens mogelijk is. Vgl. zijn presentatie op www.knaw.nl. Of dat beroep iets toevoegt aan art. 1 EP EVRM, zie ik nog niet.” In deze bijdrage zal auteur een en ander nader toelichten.
Auteur(s)H. van Meerten
Artikel aanvragenVia Praktizijn