AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum06-06-2014
Aflevering23
TitelHvJ EU 15-05-2014, C-521/12 (met noot)
CiteertitelAB 2014/189
SamenvattingCompenserende maatregelen. Maatregelen die er niet toe strekken negatieve gevolgen te voorkomen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 mei 2014.#T. C. Briels e.a. tegen Minister van Infrastructuur en Milieu.#Verzoek van de Raad van State (Nederland) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 6, leden 3 en 4 - Instandhouding van natuurlijke habitats - Speciale beschermingszones - Beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied - Vergunning voor een plan of een project voor een beschermd gebied - Compenserende maatregelen - Natura 2000-gebied ,Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek' - Project voor het trace van Rijksweg A2 ,'s-Hertogenbosch-Eindhoven'.#Zaak C-521/12.
AnnotatorR.H.W. Frins
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2014:330