Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum15-05-2014
Aflevering5
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 19-02-2014 (met noot)
CiteertitelM en R 2014/79
SamenvattingM.e.r.(beoordelings)plicht co-vergistingsinstallatie? Co-vergistingsinstallatie wordt niet begrepen onder de categorieŽn D-18.4 (rioolwaterzuiveringsinstallatie), D-21.6 (geÔntegreerde chemische installatie bestemd voor de fabricage van de in die categorie genoemde stoffen) en D-22.1 (industriŽle installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een elektriciteitscentrale met een vermogen van 200 megawatt (thermisch) of meer) van het Besluit milieueffectrapportage; vanwege deze categorieŽn in onderdeel D bestaat er voor de co-vergistingsinstallatie evenmin een verplichting om aan de hand van de selectiecriteria van bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn te bepalen of er toch een m.e.r.-(beoordelings)plicht bestaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2012 heeft het college aan de stichting Stichting Cleanergy Wanroij (thans Cleanergy B.V.) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een co-vergistingsinstallatie aan de Straatscheveld 2 te Wanroij.
AnnotatorM.A.A. Soppe
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:555