Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum15-07-2014
Aflevering7
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 07-05-2014 (met noot)
CiteertitelTBR 2014/120
SamenvattingBevolkingskrimp. Uitgangspunt van raad is dat de regionale woningvoorraad niet mag toenemen. Bestemmingsplan bevat rechtstreekse bouwtitel voor de verlening van omgevingsvergunning voor de bouw van woningen. Wijzigingsbevoegdheid maakt het mogelijk bouwvlak van verbeelding te verwijderen indien binnen een jaar na inwerkingtreding van plan geen woning is gebouwd of op dat moment in aanbouw is. Appellante heeft in verleden vergunning gekregen voor de bouw van negen woningen binnen bouwvlak die nog niet gerealiseerd zijn. Gemeentebestuur is niet voornemens deze vergunning in te trekken. Verwijdering van bouwvlak door toepassing van wijzigingsbevoegdheid leidt er niet toe dat woningbouw achterwege blijft zolang verleende vergunning niet is ingetrokken. Wijzigingsbevoegdheid bevat ten onrechte geen bepaling die inhoudt dat hiervan geen gebruik mag worden gemaakt zolang een onbenutte omgevingsvergunning voor bouwvlak niet is ingetrokken. Vernietiging planregel wegens strijd met rechtszekerheidsbeginsel. Geen proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Kerkrade West III" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1690