Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum05-08-2014
Aflevering7407
RubriekArtikelen
TitelHet maken van een omgevingsplan, deel 1 (met noot)
CiteertitelGst. 2014/70
SamenvattingIn dit artikel gaan auteurs in op de aanleiding voor het omgevingsplan Bussum en aan de hand van de ervaringen in Bussum, op het proces dat voor een omgevingsplan kan worden doorlopen. We belichten een aantal interessante aspecten en afwegingen in de beginfase van dat proces. In de literatuur is tot nu toe tamelijk veel aandacht besteed aan het onderbrengen van de diverse bestemmingsplannen (en beheersverordeningen) in één nieuw plan en is nog relatief weinig ingegaan op het integreren van andere gebiedsgerichte regelingen in dat ‘plan’. In de bijdrage gaan auteurs in het bijzonder in op dat aspect van de totstandkoming van het gemeentelijk omgevingsplan.
In deel 2 van de bijdrage, die in de volgende aflevering van De Gemeentestem verschijnt, zullen auteurs ingaan op de manier waarop het omgevingsplan kan worden vormgegeven.
Auteur(s)C.S. Cuppen , S.A. Renders , A. Snijders , K.B.J. Steenbakkers
LinkVolledige tekst (tonnaer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn