Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum04-09-2014
Aflevering8
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHvJ EU 03-04-2014, C-301/12 (met noot)
CiteertitelTBR 2014/135
SamenvattingPrejudiciele beslissing. Herroepen aanwijzing speciale beschermingszone (Natura 2000-gebied). Bevoegdheidsverdeling in de Lidstaat.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 april 2014.#Cascina Tre Pini Ss tegen Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a.#Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Richtlijn 92/43/EEG - Gebieden van communautair belang - Herziening van de status van een dergelijk gebied in geval van verontreiniging of verslechtering van het milieu - Nationale wettelijke regeling die niet voorziet in de mogelijkheid voor de betrokkenen om een dergelijke herziening aan te vragen - Verlening aan de bevoegde nationale autoriteiten van een discretionaire bevoegdheid tot de ambtshalve inleiding van een procedure tot herziening van die status.#Zaak C-301/12.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina769
LinkVolledige tekst (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2014:214