Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum08-09-2014
Aflevering7
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-04-2014 (met noot)
CiteertitelM en R 2014/113
Samenvatting‘Opzet en vormgeving’-criterium; geringe wijziging planologische regeling voor bestaand industrieterrein behelst geen wijziging in de zin van Besluit m.e.r.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2013, kenmerk 13.00314, heeft de raad het bestemmingsplan "Lorentz I en II 2013" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1467