Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum08-09-2014
Aflevering7408
RubriekArtikelen
TitelHet maken van een omgevingsplan, deel 2
CiteertitelGst. 2014/77
SamenvattingIn deel 1 van dit artikel (Het maken van een omgevingsplan, deel 1: Waar beginnen we aan? Gst. 2014/70 ) hebben auteurs beschreven waarom de gemeente Bussum nu al bezig is met een omgevingsplan, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Auteurs zijn ingegaan op enkele achtergronden en het proces dat kan worden doorlopen om te komen tot een omgevingsplan. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is deregulering. Om te komen tot een gemakkelijk leesbaar en raadpleegbaar plan dat past binnen de huidige tijdsgeest, is het van belang kritisch te kijken naar nut en noodzaak van elke afzonderlijke bestaande regel. In deel 1 zijn de verschillende regelingen die in aanmerking komen voor opname in het omgevingsplan aan bod gekomen. Daarbij is aangegeven hoe in Bussum bepaald is welke regelingen wel en welke niet worden meegenomen en zijn enkele vragen en problemen aan de orde gekomen. Ook is alvast een doorkijk gegeven naar het vervolgproces binnen de gemeente, waar ook op andere terreinen, regelingen ingekort en samengevoegd zouden kunnen worden. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Eerst moet in Bussum en de andere pilotgemeenten nog geŽxperimenteerd worden met hetgeen de Omgevingswet mogelijk gaat maken. Hoe kunnen alle in deel 1 genoemde verordeningen, regelingen en beleidsnotaís worden vertaald in het omgevingsplan? Dat is de vraag die centraal staat in dit artikel.
Auteur(s)C.S. Cuppen , S.A. Renders , A. Snijders , K.B.J. Steenbakkers
Artikel aanvragenVia Praktizijn