Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum18-09-2014
Aflevering31
RubriekFocus
Titel‘Promoveren en degraderen’ van gedetineerden - Het wetsvoorstel elektronische detentie en de dreigende afschaffing van de detentiefasering
CiteertitelNJB 2014/1629
SamenvattingHet wetsvoorstel dat beoogt het huidige systeem van detentiefasering in het Nederlandse gevangeniswezen te vervangen door elektronische detentie2 (hierna: ‘het wetsvoorstel’) is in april maar nipt door de Tweede Kamer gekomen. Alleen de regeringspartijen en de eenmansfractie Van Vliet stemden voor. Dat maakt de behandeling in de Eerste Kamer spannend; de regeringspartijen hebben hier immers geen meerderheid. Voor de auteurs is dit aanleiding de belangrijkste bezwaren tegen dit voorstel nog eens op een rijtje te zetten. Zij hopen hiermee de Kamerleden ervan te overtuigen dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm geen recidive-reductie en nauwelijks besparingen oplevert, maar wel de kansen voor een groot aantal gedetineerden om min of meer succesvol terug te keren in de samenleving aanzienlijk vermindert.
Auteur(s)M.M. Boone , W.F. van Hattum
Pagina2179-2184
LinkVolledige tekst artikel (Rijksuniversiteit Groningen)
Artikel aanvragenVia Praktizijn