Jurisprudentie Milieurecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Milieurecht
Datum10-05-2005
Aflevering5
TitelHof van Justitie EG, 13-01-2005, C-117/03 (met noot)
CiteertitelJM, 2005, 46
SamenvattingHabitatrichtlijn. ItaliŽ. Natura 2000. Speciale beschermingszones. Aangemelde gebieden. Beoordeling projecten.

(Societŗ Italiana Dragaggi spA e.a. / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 januari 2005. # Societa Italiana Dragaggi SpA en anderen tegen Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti en Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Consiglio di Stato - Italie. # Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats - Wilde flora en fauna - Nationale lijst van gebieden die kunnen worden aangewezen als gebieden van communautair belang - Instandhoudingsmaatregelen. # Zaak C-117/03.
Annotator Douma
Pagina368-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2005:16