Jurisprudentie Milieurecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Milieurecht
Datum10-05-2005
Aflevering5
TitelHof van Justitie EG, 14-12-2004, C-463/01 (met noot)
CiteertitelJM, 2005, 47
SamenvattingVrij verkeer goederen. Duitsland. Verpakking. Verpakkingsafval. Hervulbare en wegwerpverpakkingen. Statiegeldverplichting. Terugnameplicht.

(Commissie van de Europese Gemeenschappen / Bondsrepubliek Duitsland / het hof van justitie).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 14 december 2004. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Bondsrepubliek Duitsland. # Milieu - Vrij verkeer van goederen - Verpakking en verpakkingsafval - Richtlijn 94/62/EG - Exploitatie en in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater - Richtlijn 80/777/EEG - Statiegeldverplichting en terugnameplicht voor wegwerpverpakking, afhankelijk van totaal percentage herbruikbare verpakking. # Zaak C-463/01.
Annotator Douma
Pagina374-386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2004:797