Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum31-07-2014
Aflevering7
RubriekArtikel
TitelEuropees bestuursrecht in ontwikkeling: op weg naar een Europese Awb
CiteertitelNTB 2014/23
SamenvattingAl geruime tijd loopt het Europees bestuursrecht in een aantal opzichten voor op het klassieke nationale bestuursrecht. In het Europees bestuursrecht is meer aandacht voor de functionele aspecten in relatie tot het recht en het is – meer nog dan op nationaal niveau – permanent aan veranderingen onderhevig. Dit laatste wordt veroorzaakt door de voortdurende beïnvloeding vanuit de verschillende nationale bestuursrechtelijke rechtsstelsels in het algemeen en meer in het bijzonder vanuit de functionele rechtsgebieden. Bovendien lijkt de wisselwerking tussen het publiekrecht en het privaatrecht op Europees niveau sterker dan op nationaal niveau. Dat neemt niet weg dat voor het Nederlandse bestuursrecht de meest fundamentele ontwikkeling is geweest de totstandkoming van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het knappe daarbij is dat de wetgever erin is geslaagd om op een evenwichtige wijze een balans te vinden tussen de twee delen van het algemeen bestuursrecht: de normering van de gedragingen van het openbaar bestuur en de normering van de rechtsbescherming van de burger.
Auteur(s)G.H. Addink
Artikel aanvragenVia Praktizijn