Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum15-10-2014
Aflevering35 De staat van het recht
RubriekKronieken
TitelKroniek van het omgevingsrecht - De weg naar een nieuwe Omgevingswet (met noot)
CiteertitelNJB 2014/1835
SamenvattingIn de vorige kroniek zijn vijf tendensen in het omgevingsrecht beschreven: 1. integratie van vergunningstelsels en van algemeen verbindende voorschriften, 2. het streven naar meer flexibiliteit en afwegingsruimte, 3. de programmatische aanpak, 4. vervanging van vergunningen door algemene regels en 5. rechtspraak gericht op belangenbescherming en finaliteit.2 Deze tendensen hebben zich in de afgelopen kroniekperiode voortgezet. Het belangrijkste moment in de afgelopen kroniekperiode was de dag waarop het wetsvoorstel voor een Omgevingswet werd ingediend.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse , D. Korsse , B.J. Schueler
Pagina2514-2524
Artikel aanvragenVia Praktizijn