Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum31-10-2014
Aflevering10
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 17-09-2014 (Proactieve aanwijzing Montfoort) (met noot)
CiteertitelTBR 2014/172
SamenvattingWro: art. 3:8 lid 2, art. 4.2; Gw: art. 14; Protocol bij EVRM: art. 1; Awb: art. 1 van bijlage 2, onderdeel Wro onder d, art. 2 van bijlage 2, onderdeel Wro onder f, art. 8:1, art. 8:6, art. 8:74 lid 2 en art. 8:75
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2013, kenmerk 80F018A7, heeft het college van gedeputeerde staten besloten de raad van de gemeente Montfoort een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen overeenkomstig de bij de aanwijzing gegeven voorschriften.
AnnotatorH.J. de Vries
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3436