Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum30-09-2014
Aflevering9
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 21-05-2014 (Beheersverordening Den Haag) (met noot)
CiteertitelTBR 2014/149
SamenvattingBeheersverordening. Overgangsrecht
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 10 augustus 2011 heeft het college [wederpartij sub 1] en anderen gelast de permanente bewoning dan wel nachtverblijf van de tuinhuisjes op het volkstuinencomplex "Rijn Schie" aan de Westvlietweg 10 te Den Haag (hierna: de volkstuinhuizen) uiterlijk op 1 september 2012 dan wel 1 september 2016 te staken en gestaakt te houden, onder oplegging van een dwangsom van 6.000,00 per dag dat niet aan de last is voldaan met een maximum van 30.000,00.
AnnotatorW.J.M. Herber , T.E.P.A. Lam
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1821