Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-10-2014
Aflevering8 Themanummer Omgevingswet
RubriekArtikelen
TitelWetsvoorstel Omgevingswet: op weg naar een nieuwe balans
CiteertitelM en R 2014/118
SamenvattingBij Koninklijke boodschap van 16 juni 2014 is het voorstel voor de Omgevingswet (Ow) ingediend bij de Tweede Kamer.[1] Dit is een belangrijke stap in de stelselherziening van het omgevingsrecht. Het nieuwe stelsel beoogt te voorzien in overzichtelijke, samenhangende en efficiŽnte regels voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. In deze bijdrage worden kort de hoofdlijnen van het wetsvoorstel geschetst. Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is het wetsvoorstel op diverse punten aangepast. Het gewijzigde wetsvoorstel biedt daarmee, naar het oordeel van de regering, een bestendige en duurzame basis voor het nieuwe stelsel van omgevingsrecht. In het tweede deel van deze bijdrage wordt ingezoomd op de belangrijkste veranderingen sinds het advies van de Afdeling. Tot slot worden de vervolgstappen belicht. Deze bijdrage biedt daarmee een algemene inleiding op het wetsvoorstel en geeft een aftrap voor de overige bijdragen van dit themanummer.
Auteur(s)H.W. de Vos
Artikel aanvragenVia Praktizijn