Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-10-2014
Aflevering8 Themanummer Omgevingswet
RubriekArtikelen
TitelReactie op R. Uylenburg, De omgevingsvergunning in het wetsvoorstel Omgevingswet . Voorlopig beoordeeld
CiteertitelM en R 2014/124
SamenvattingAuteurs hebben het artikel van Rosa Uylenburg met veel belangstelling gelezen. Het artikel gaat met name in op vraag of de Omgevingswet, in het bijzonder de omgevingsvergunning, kan leiden tot een samenhangende beoordeling of tot een betere afstemming van de verschillende functies in de leefomgeving. Het eindigt met een oproep aan de makers van de uitvoeringsregelgeving om na te denken over ‘stimulansen’ voor een vroegtijdig meewegen van verschillende gevolgen van een project, ook wanneer de omgevingsvergunningen voor het project niet tegelijk worden aangevraagd. Dat is een mooie uitdaging voor de verdere uitwerking van de stelselherziening. Hieronder een korte reactie.
Auteur(s)E.C. Matiasen , H.W. de Vos
Artikel aanvragenVia Praktizijn