Berichten IndustriŽle Eigendom

UitgeverUitgeverij deLex
TijdschriftBerichten IndustriŽle Eigendom
Datum31-10-2014
Aflevering10
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelHvJ EU 10-07-2014, C-421/13 (Interieur Apple-winkels) (met noot)
CiteertitelBIE 2014/53
SamenvattingDe artikelen 2 en 3 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moeten aldus worden uitgelegd dat de voorstelling van de inrichting van een verkoopruimte voor waren door een gewone tekening zonder opgave van maten of verhoudingen kan worden ingeschreven als merk voor diensten die bestaan in verrichtingen betreffende deze waren maar niet integrerend deel uitmaken van de verkoop van deze waren, mits zij geschikt is om de diensten van de merkaanvrager te onderscheiden van die van andere ondernemingen en mits geen van de in deze richtlijn genoemde weigeringsgronden zich daartegen verzet.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juli 2014.#Apple Inc. tegen Deutsches Patent- und Markenamt.#Verzoek van het Bundespatentgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Merken - Richtlijn 2008/95/EG - Artikelen 2 en 3 - Tekens die een merk kunnen vormen - Onderscheidend vermogen - Voorstelling, door een tekening, van de inrichting van een ,flagship store' - Inschrijving als merk voor ,diensten' betreffende de in deze winkel te koop aangeboden waren.#Zaak C-421/13.
AnnotatorP.A.C.E. van der Kooij
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2014:2070