Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum30-09-2014
Aflevering9
RubriekKroniek
TitelHandhaving
CiteertitelNTB 2014/40
SamenvattingDe bronnen voor deze kroniek bestrijken de periode 1 mei 2014-1 november 2014. Op 24 mei 2014 vond de jaarvergadering van de VAR plaats, naar aanleiding van drie preadviezen rondom het thema bestraffende sancties. De pre-adviseurs hebben vanuit verschillende invalshoeken en vraagstellingen allen een opvatting over de rol en positie van de bestuursrechter. De omvangrijke studie 'Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen' van de hand van een interdisciplinaire werkgroep van wetenschappers en rechters onder leiding van T. Barkhuysen is het resultaat van een initiatief van overleggroepen binnen de rechtspraak.
Auteur(s)J.P. Heinrich , M.L. Batting
Artikel aanvragenVia Praktizijn