Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum15-12-2014
Aflevering43
RubriekOpinie
TitelRed de bestuursrechtspraak! ... en vooral de Centrale Raad van Beroep
CiteertitelNJB 2014/2209
SamenvattingDe nieuwste plannen van het kabinet met betrekking tot de hoogste bestuursrechters betekenen dat de Afdeling bestuursrechtspraak onderdeel blijft van de Raad van State, zij het dat de laatste functionele banden met de Afdeling advisering worden doorgesneden, dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven als zelfstandige bestuursrechter verdwijnt onder overheveling van zijn rechtsmacht naar de Afdeling bestuursrechtspraak, en dat de Centrale Raad van Beroep verdwijnt terwijl zijn taak zal worden overgenomen door een of meer gerechtshoven. Bij de eerste twee onderdelen kunnen wel wat kanttekeningen worden geplaatst, maar echt rampzalig zijn ze per saldo niet. Auteur is van mening dat de opheffing van de Centrale Raad daarentegen zonder meer een onzalig idee is.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina3064-3066
Artikel aanvragenVia Praktizijn