Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum30-11-2014
Aflevering9
RubriekOpinie
TitelDe ‘beginselplicht’ tot handhaving en prioriteringsbeleid: een verdere stap in de subjectivering van het bestuurs(proces)recht (met noot)
CiteertitelM en R 2014/130
SamenvattingMet de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het accent verschoven van de toetsing van besluiten op hun rechtmatigheid (het ‘recours objectif’), mede in het algemeen belang, naar de rechtsbescherming van de burger (het ‘recours subjectif’). Dit wordt wel aangeduid als de ‘subjectivering’ van het bestuurs(proces)recht. Nadien is verder koers gezet in die richting. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de invoering per 1 januari 2013 van het relativiteitsvereiste in artikel 8:69a Awb.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Artikel aanvragenVia Praktizijn