Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum30-11-2014
Aflevering9
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 08-05-2014, C-329/13, ECLI:EU:C:2014:815 (met noot)
CiteertitelM en R 2014/137
SamenvattingOpenbaarheid en rechtsbescherming
Samenvatting (Bron)Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 8 mei 2014.#Ferdinand Stefan tegen Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.#Verzoek van de Unabhangige Verwaltungssenat Wien om een prejudiciele beslissing.#Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering - Richtlijn 2003/4/EG - Geldigheid - Toegang van het publiek tot milieu-informatie - Uitzondering op de verplichting om milieu-informatie openbaar te maken wanneer door openbaarmaking afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid voor eenieder om een eerlijk proces te krijgen - Facultatief karakter van deze uitzondering voor de lidstaten - Artikel 6 VEU - Artikel 47, tweede alinea, van het Handvest.#Zaak C-329/13.
AnnotatorJ.H. Jans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2014:815