Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-12-2014
Aflevering10
RubriekOpinie
TitelNationaal rechtelijk ingrijpen en internationale onderhandelingskracht
CiteertitelM en R 2014/147
SamenvattingDe Stichting Urgenda en 886 andere eisers trachten via een civiele procedure de Nederlandse Staat te bewegen tot stringentere klimaatmaatregelen. De eis betreft onder meer een verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig handelt indien de Nederlandse broeikasgasemissies niet met 40% (althans minstens 25%) zijn gereduceerd in 2020 ten opzichte van het jaar 1990. Inmiddels is een lichtere eis toegevoegd, inhoudende dat de Staat onrechtmatig handelt indien de emissies niet per 2030 met 40% zijn verminderd
Auteur(s)M.G.W.M. Peeters
Artikel aanvragenVia Praktizijn