Tijdschrift voor de Procespraktijk

UitgeverUitgeverij Paris
TijdschriftTijdschrift voor de Procespraktijk
Datum31-12-2014
Aflevering6
RubriekArtikelen - Arbeidsrecht
TitelOnrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht
CiteertitelTvPP 2014, 6, p. 175
SamenvattingIndien een werkgever een vermoeden heeft dat de werknemer zich schuldig maakt aan wangedrag zal hij daarnaar onderzoek willen instellen. Als uit het onderzoek blijkt dat dit inderdaad het geval is, zal dit reden kunnen zijn tot ontslag van de werknemer. Maar wat als de werkgever het onderzoek niet behoorlijk heeft verricht en hierdoor onrechtmatig handelt. Het bewijs zal dan onrechtmatig zijn verkregen. Kan dit dan toch gebruikt worden in een procedure tegen de werknemer? En zo ja, dient de onrechtmatigheid consequenties te hebben voor de werkgever? In dit artikel wordt de arbeidsrechtelijke jurisprudentie op dit gebied besproken. Er komt aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden aan de orde onder welke omstandigheden het bewijs onrechtmatig is verkregen. Vervolgens wordt besproken welke consequenties het onrechtmatig verkregen bewijs heeft voor de procedure.
Auteur(s)I. van der Helm
Pagina175
Artikel aanvragenVia Praktizijn