Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-12-2014
Aflevering10
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 01-07-2014, C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037 (met noot)
CiteertitelM en R 2014/154
SamenvattingDiscriminerende windenergie?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 1 juli 2014.#Alands vindkraft AB tegen Energimyndigheten.#Verzoek van het forvaltningsratt i Linkoping om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Nationale steunregeling die voorziet in de toekenning van verhandelbare groenestroomcertificaten voor installaties die elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen produceren - Verplichting voor de elektriciteitsleveranciers en bepaalde verbruikers om jaarlijks bij de bevoegde autoriteit een bepaald aantal groenestroomcertificaten in te leveren - Weigering om groenestroomcertificaten toe te kennen voor buiten de betrokken lidstaat gelegen productie-installaties - Richtlijn 2009/28/EG - Artikel 2, tweede alinea, sub k, en artikel 3, lid 3 - Vrij verkeer van goederen - Artikel 34 VWEU.#Zaak C-573/12.
AnnotatorJ.H. Jans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2014:2037