AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum16-02-2015
Aflevering8
RubriekABRvS
TitelRaad van State 02-04-2014 (met noot)
CiteertitelAB 2015/60
SamenvattingSchadevergoeding. Wateroverlast door waterberging Volker-Zoommeer. Preventieve maatregelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 20 september 2013 heeft de minister het inpassingsplan "Waterberging Volkerak - Zoommeer" en het besluit tot wijziging van het peilbesluit "Volkerak - Zoommeer" vastgesteld.
AnnotatorW.J. van Doorn-Hoekveld
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1177