Uitspraken Sociale Zekerheid

UitgeverSdu
TijdschriftUitspraken Sociale Zekerheid
Datum28-02-2015
Aflevering3
RubriekZiektekosten en voorzieningen
TitelHoge Raad 19-12-2014 (met noot)
CiteertitelUSZ 2015/76
SamenvattingGezondheidsrecht, Vordering tegen zorgverzekeraar tot vergoeding geneesmiddel buiten verzekerd pakket, Opzet, inhoud en strekking Zorgverzekeringswet, Aard privaatrechtelijke verzekeringsovereenkomst met dwingend publiekrechtelijke regeling, Sociale verzekering voor gehele bevolking, Door wetgever niet verdisconteerde omstandigheden, Derogerende werking redelijkheid en billijkheid.
Samenvatting (Bron)Gezondheidsrecht. Vordering tegen zorgverzekeraar tot vergoeding geneesmiddel buiten verzekerd pakket; zeldzame ziekte; verzekerde (kind) voldoet niet aan één van de voorwaarden in de Regeling zorgverzekering (leeftijd van 18 jaar of ouder). Opzet, inhoud en strekking Zorgverzekeringswet, beperking tot verzekerd pakket (art. 11 Zvw). Aard privaatrechtelijke verzekeringsovereenkomst met dwingend publiekrechtelijke regeling; sociale verzekering voor de gehele bevolking. Door wetgever niet verdisconteerde omstandigheden, HR 14 april 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD5725, NJ 1989/469 (Harmonisatiewet); derogerende werking redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 en 6:248 BW).
AnnotatorT.A.M. van den Ende
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3679