Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum28-02-2015
Aflevering2
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-10-2014 (met noot)
CiteertitelM en R 2015/22
SamenvattingM.e.r.-beoordelingsbesluit inhoudende dat een MER moet worden gemaakt voor de uitbreiding van een ontgronding is niet onredelijk; betekenis mag worden toegekend aan ligging van de uitbreiding; m.e.r.-beoordelingsaanmeldingsnotitie kan niet worden gelijkgesteld met een MER; compenserende maatregelen doen niet af aan het kunnen optreden van belangrijke nadelige milieugevolgen.
Samenvatting (Bron)Op 27 april 2012 heeft het college van Zandzuigbedrijf Gasselte B.V. een vergunningaanvraag ontvangen voor een uitbreiding van een ontgronding in de gemeente Aa en Hunze, plaatselijk bekend Gasselterveld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppe Gundelach Witbreuk)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3546