Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum31-12-2014
Aflevering12
RubriekArtikelen
TitelModernisering van het arbitragerecht (Deel 1)
CiteertitelTBR 2014/201
SamenvattingBij wet van 2 juni 2014 (Stb. 200) is de Wet houdende wijziging van Boek 3, Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk wetboek en het Vierde Boek van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het Arbitragerecht vastgesteld. De Wet zal op een nader te bepalen tijdstip in werking treden (art. V van de Wet). Er wordt rekening gehouden met inwerkingtreding per 1 januari 2015.
Volgens art. IV van de Wet zal deze van toepassing zijn op arbitrages die op of na de dag van inwerkingtreding aanhangig zijn geworden (lid 1), en op procedures bij de rechter met betrekking tot zodanige arbitrages (lid 3). Op arbitrages die voor het tijdstip van inwerkingtreding aanhangig zijn blijft het huidige Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) van toepassing. Hetzelfde geldt voor procedures bij de rechter die daarop betrekking hebben (leden 2 en 4).
In het eerste deel van dit artikel wordt de historie van de herziening kort besproken, waarna een selectie van de wijzigingen in Boek IV Rv. aan de orde komt. In deel 2 van dit artikel (dat in het komende nummer van TBR zal verschijnen) worden de wijzigingen buiten Boek IV Rv. besproken. Ook de evaluatie, een aantal algemene opmerkingen en arbitrages volgens de ARRvA komen in dit deel aan bod.
Auteur(s)J.W. Bitter
Artikel aanvragenVia Praktizijn