Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum30-01-2015
Aflevering1
RubriekArtikelen
TitelModernisering van het arbitragerecht (Deel 2)
CiteertitelTBR 2015/5
SamenvattingBij wet van 2 juni 2014 (Stb. 200) is de Wet houdende wijziging van Boek 3, Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk wetboek en het Vierde Boek van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het Arbitragerecht vastgesteld. De Wet zal op een nader te bepalen tijdstip in werking treden (art. V van de Wet). Bij KB van 30 juni 2014 is dat tijdstip vastgesteld op 1 januari 2015 ) Stb. 254). Volgens art. IV van de Wet zal deze van toepassing zijn op arbitrages die op of na de dag van inwerkingtreding aanhangig zijn geworden (lid 1), en op procedures bij de rechter met betrekking tot zodanige arbitrages (lid 3). Op arbitrages die voor het tijdstip van inwerkingtreding aanhangig zijn blijft het huidige Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) van toepassing. Hetzelfde geldt voor procedures bij de rechter die daarop betrekking hebben (leden 2 en 4).
In het eerste deel van dit artikel werd de historie van de herziening kort besproken, waarna een selectie van de wijzigingen in Boek IV Rv. aan de orde kwam. In dit tweede deel worden de wijzigingen buiten Boek IV Rv. besproken. Ook de evaluatie, een aantal algemene opmerkingen en arbitrages volgens de ARRvA komen nu aan aan bod.
Auteur(s)J.W. Bitter
Artikel aanvragenVia Praktizijn