TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftTRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum04-03-2015
Aflevering3
RubriekPraktijk
TitelDe vernieuwde ABU-cao per 2015 in relatie tot de Wwz. Op weg naar één uitzend-cao?
CiteertitelTRA 2015/25
SamenvattingMet het in werking treden per 1 juli 2015 van een belangrijk deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) moeten de cao’s in de uitzendbranche worden aangepast. Op grond van een afspraak van 12 juli 2012 implementeert de ABU-cao verder per 30 maart 2015 het beginsel van equal pay. In deze bijdrage wordt kort de inhoud van de huidige ABU- en NBBU-cao geschetst. Daarna komen de aanpassingen ingevolge de WWZ en als uitvloeisel van de eerdere ABU-beloningsafspraken aan de orde. De ABU-cao en de NBBU-cao gaan al met al wel erg op elkaar lijken. Ligt één cao niet voor de hand?
Auteur(s)W.G.M. Plessen
Artikel aanvragenVia Praktizijn