Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum09-03-2015
Aflevering2
TitelEU-burgerschap en de vrees voor sociaal toerisme: de zaak Dano
CiteertitelNTER 2015, 2, p. 39
SamenvattingIn het arrest Dano is de vraag aan de orde of een Duitse basiswerkloosheidsuitkering mag worden geweigerd aan een Roemeense die in Duitsland verblijft, maar niet naar werk zoekt. De uitkering betreft een bijzondere non-contributieve uitkering in de zin van de Co÷rdinatieverordening sociale zekerheid, en is daarom geen bijstandsuitkering. Het Hof van Justitie oordeelt dat de uitkering echter toch als bijstandsuitkering in de zin van Richtlijn 2004/38/EG mag worden gezien. Gelet op de daarin opgenomen bepalingen zijn de gelijkebehandelingsbepaling van de richtlijn en de Co÷rdinatieverordening niet van toepassing. Dat betekent dat in dat geval een uitkering geweigerd mag worden. [HvJ 11 november 2014, zaak C-333/13, Dano, ECLI:EU:C:2014:2358]
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina39-44
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn