Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum18-03-2015
Aflevering3
RubriekArtikelen
TitelNEN-normen Bouwbesluit moeten gratis en openbaar zijn
CiteertitelTBR 2015/36
SamenvattingHet Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI), een particuliere stichting, brengt ten behoeve van de normalisatie van producten normen tot stand, zogenoemde NEN-normen. In het Bouwbesluit wordt bepaald dat allerlei bouwwerken, bouwmaterialen en installaties moeten voldoen aan de daarvoor ontwikkelde NEN-norm óf aan een daaraan gelijkwaardige norm. Nu doet zich de bizarre situatie voor dat niet zonder meer van deze NEN-normen kan worden kennisgenomen. Is het juist dat voor kennisname van een NEN-norm die de wetgever tot maatstaf heeft verheven, een reis naar het NNI moet worden ondernomen of moet worden betaald?
Auteur(s)A.M. van Rijsewijk , R.C.V. Mans
LinkVolledige tekst artikel (Cobouw)
Artikel aanvragenVia Praktizijn