Jurisprudentie in Nederland

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie in Nederland
Datum28-02-2015
Aflevering2
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 20-05-2014 (met noot)
CiteertitelJIN 2015/26
SamenvattingCAO Uitzendkrachten, Nawerking controlebevoegdheid, Forfaitaire schadevergoeding, Algemeenverbindendverklaring
Samenvatting (Bron)Vordering tot naleving van CAO voor uitzendkrachten. Stichting is bevoegd die vordering in te stellen op grond van de CAO, ook na afloop van de duur van de algemeen-verbindendverklaring van de CAO. Schade voldoende gesteld en aangetoond. Optreden van de stichting doorstaat toetsing aan "algemene bepalingen van behoorlijk bestuur".
AnnotatorM. Koster , M. van den Brink
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:1888