Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-03-2015
Aflevering3
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-10-2014 (met noot)
CiteertitelM en R 2015/37
SamenvattingGeen omgevingsvergunningplicht beperkte milieutoets voor melkrundveehouderij waarbij de drempel in D-14 Besluit m.e.r. niet wordt overschreden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2012 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een nieuwe rundveestal, een landbouwloods en een mestopslagsilo op het perceel [locatie] te Overasselt (hierna: het perceel).
AnnotatorM.A.A. Soppe , H. Witbreuk
LinkVolledige tekst annotatie (Soppe Gundelach Witbreuk)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3841