Mediaforum

UitgeverUitgeverij deLex
TijdschriftMediaforum
Datum06-04-2015
Aflevering2
RubriekRechtspraktijk
TitelWet splitsing RvS en opheffing CRvB en CBB - Perspectieven vanuit het media- en telecommunicatierecht: een inleiding
CiteertitelMediaforum 2015, 2, p. 55
SamenvattingEind 2014 is het conceptwetsvoorstel Wet splitsing RvS en opheffing CRvB en CBB in consultatie gegaan. Het geeft invulling aan het voornemen in het regeerakkoord Rutte-II uit 2012 om de Raad van State te splitsen in een rechtsprekend deel en een adviserend deel en om het rechtsprekende gedeelte van de Raad van State samen te voegen met de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het wetsvoorstel beoogt een verdere functionele scheiding van taken binnen de Raad van State te realiseren, en daarnaast de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBB) op te heffen. Wat betreft de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven stelt de regering voor om de rechtsmacht in geschillen die in hoogste aanleg tot de rechtsmacht van de CRvB behoren, onder te brengen bij de gewone rechterlijke macht en om de rechtsmacht in geschillen die tot de competentie van het CBB behoren, onder te brengen bij de ABRvS. Het Kabinet beargumenteert overheveling van de CBB-geschillen naar de ABRvS onder meer met de verwantschap van het domein, namelijk 'ordenend bestuursrecht' en het voordeel van grotere materietechnische specialisatie van de rechters, wanneer alle economiusche bestuursrechtspraak bij de ABRvS wordt geconcentreerd. Tenslotte noemt het kabinet het voordeel van de snellere doorlooptijden bij de ABRvS. Wolswinkel memoreert dat juist het telecommunicatierecht eerder in tegegestelde richting is geschoven van ABRvS naar CBB. Hij geeft aan dat Mediaforum graag een eigen bijdrage levert aan het debat vanuit de dimensie van het media- en telecommunicatierecht. Zij heeft daarom meerdere auteurs uitgenodigd om vanuit hun specifieke expertise een licht te werpen op het conceptwetsvoorstel en aldus het huidige debat van nieuwe perspectieven te voorzien.
Auteur(s)J. Wolswinkel
Pagina55
Artikel aanvragenVia Praktizijn