Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum12-05-2005
Aflevering4
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 06-02-2004, AWB 03/1068 (met noot)
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 45
Samenvatting(Dow Agrosciences BV tegen Het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen).
Samenvatting (Bron)Op 3 september 2003 heeft het College van appellante een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 23 juli 2003. Bij dit besluit heeft verweerder zijn besluit van 16 augustus 2002, waarbij een voorlopige toelating als bedoeld in artikel 24, Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (hierna: Bmw) was verleend voor het op de werkzame stof quinoxyfen gebaseerde gewasbeschermingsmiddel Fortress, herroepen en in de plaats daarvan gesteld het besluit dat genoemd middel niet kan worden toegelaten.
Annotator Cusell , Fierstra , Verwayen , E.M. Vogelezang-Stoute
Pagina255-260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AO4263