Jurisprudentie in Nederland

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie in Nederland
Datum15-05-2015
Aflevering3
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 13-02-2015 (met noot)
CiteertitelJIN 2015/61
SamenvattingProces- en beslagrecht, Internationaal privaatrecht, Kantoorbetekening, Dagvaardingstermijn, Beoordeling verzoek tot verstekverlening
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Beoordeling verzoek tot verstekverlening. Betekeningsverordening II, Haags Betekeningsverdrag, art. 63 lid 1 Rv en art. 115 Rv. HR 15 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4952, NJ 2011/369. Kantoorbetekening op de voet van art. 63 lid 1 Rv in de gevallen die worden genoemd in art. 115 lid 1 Rv; volstaan kan worden met de in art. 115 lid 3 Rv voorgeschreven termijn van ten minste een week. Verdedigingsbelang.
AnnotatorM.C. van Rijswijk , P.H. Frerichs
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2015:310