Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum18-04-2015
Aflevering4
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelVergunningvrij bouwen: de krijtstreep (voorlopig) uitgeveegd
CiteertitelTBR 2015/54
SamenvattingIn de januari-aflevering van dit tijdschrift besteedden auteurs aandacht aan de nieuwe regels voor het omgevingsvergunningvrij bouwen die met ingang van 1 november 2014 in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn opgenomen. In die bijdrage waren wij om meerdere redenen kritisch over de ‘krijtstreep’ die in de nota van toelichting wordt genoemd in relatie tot de toetsing van bouwplannen. De krijtstreep beoogt een einde te maken aan het bestendige uitgangspunt van de Afdeling dat kort gezegd inhoudt dat een bouwwerk bij de toetsing in het kader van art. 2.1 lid 1 onder a Wabo, in de regel niet in onderdelen mag worden gesplitst.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn