Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum30-04-2015
Aflevering4
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 13-01-2015, C-401/12 P, C-402/12 P, C-403/12 P, ECLI:EU:C:2015:4 (met noot)
CiteertitelM en R 2015/55
SamenvattingEen bruine beer maakt nog geen zomer.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 januari 2015.#Raad van de Europese Unie e.a. tegen Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht.#Hogere voorziening - Richtlijn 2008/50/EG - Richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa - Besluit inzake de kennisgeving door het Koninkrijk der Nederlanden van het uitstel van het tijdstip waarop aan de grenswaarden voor stikstofdioxide moest worden voldaan en van de vrijstelling van de verplichting om grenswaarden vast te stellen voor deeltjes (PM10) - Verzoek tot interne herziening van dat besluit, ingediend overeenkomstig de bepalingen van verordening (EG) nr. 1367/2006 - Besluit van de Commissie waarbij dat verzoek niet-ontvankelijk is verklaard - Maatregel van individuele strekking - Verdrag van Aarhus - Geldigheid van verordening (EG) nr. 1367/2006 gelet op dat verdrag.#Gevoegde zaken C-401/12 P-C-403/12 P.
AnnotatorJ.H. Jans
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2015:4