Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum18-05-2015
Aflevering5
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 18-02-2015 (met noot)
CiteertitelTBR 2015/86
SamenvattingSoortenbescherming Westerdiepsterdalkanaal
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2008 heeft de minister aan de provincie Groningen ontheffing verleend van het bepaalde in de artikelen 9, 11 en 13, eerste lid, van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) voor het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van de libellensoort groene glazenmaker (Aeshna viridis), het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de groene glazenmaker, en het vervoeren en onder zich hebben van de groene glazenmaker (hierna: de ontheffing).
AnnotatorR.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:425